Miljøprofil

Miljølover & forskrifter

Vi etterlever og oppfyller kravene i miljølover og forskrifter.


Fordeler for miljø og kunder

Vi støtter og råder våre kunder til å velge miljømessige holdbare løsninger som er kostnadseffektive I et livsløpsperspektiv.


Utvikling av miljøarbeidet I elfag bedriftene

Vi arbeider målrettet med forbedring av egen miljøpåvirkning:

  • Vi vil minske utslipp og avfall fra våre aktiviteter og tjenester og aktivt bidra til kildesortering
  • Vi vil ta miljøhensyn inn I vurderingen ved valg og vurdering av produkter og leverandører
  • Vi vil gi opplæring og motivere medarbeidere til ågjennomføre sine aktiviteter påen miljøvennlig måte