Energimåling

Spar penger med Fellesmåling, bli din egen netteier.

Fellesmåling og fellesinnkjøp av strøm har i de senere år blitt svært populært for næringsbygg. Prinsippet går ut på at man demonterer samtlige målere som tilhører netteier for å installere egne målere som fjernavleses via data for hver leietager.

På denne måten reduseres antall abonnementer mot netteier. Urheims Elektrokompani har i en årrekke levert fellesmålingssystemer (ca 4000 målepunkt) og er i dag blant de mest erfarne installatører innen fagområdet.

Besparelse ved installasjon av fellesmåling. Besparelsen ved å installere fellesmåling varierer fra kunde til kunde. Typisk besparelse på nettleie, fellesinnkjøp av strøm og Enøk varierer fra 20-35% avhengig av kundens geografiske beliggenhet. For en typisk borettslagsleilighet utgjør dette mellom 1500 – 3500 kr. pr. år.

En overgang til fellesmåling innebærer også at man får tilgang til en rekke andre fordeler:

Fellesinnkjøp av strøm: Fellesmåling innebærer at man kan oppnå svært gunstige strømpriser. Ved å velge vårt energimeglertilbud vil man oppnå storbrukerfordeler på strømkjøpet ved at alle våre kunder forhandler strømavtale samlet.


Ta kontakt med Urheims Elektrokompani as og vi vil gjennomføre en gratis analyse av deres næringsbygg for så å dokumentere hvor mye dere kan spare.

¦ Energiøkonomisering ¦ Rehab. gamle anlegg ¦ Felles måling
¦ Varmegulv ¦ Brannvarslingsanlegg ¦ Internkontroll